Software is alleen rendabel wanneer het in de producten van onze klanten wordt gebruikt. Voor u is het belangrijk om uw product snel op de markt te brengen. Toch zijn er vaak berichten over mislukte projecten, waarbij een groot gedeelte van de problemen door een goede aanpak te voorkomen was geweest. Daarom werkt Altran op basis van de Agile-methode.

Ferdinand Veldmans, Project Manager bij Altran: "Werken met Agile garandeert flexibiliteit tijdens de ontwikkeling. Door in korte cycli van 2 tot 4 weken te ontwikkelen, kunnen de gewenste functionaliteiten en prioriteiten worden aangepast. Na deze periode is er een werkende softwareoplossing beschikbaar, zodat het resultaat direct toepasbaar is. De software wordt in korte tijd ontwikkeld, precies zoals de klant het wenst."

Het is belangrijk om tijdens de softwareontwikkeling de activiteiten nauwgezet te monitoren om efficiënt te werken. Hiertoe kunnen Agile-methodes zoals Scrum, Extreme Programming en Kanban worden toegepast. Agile-projecten functioneren optimaal dankzij een nauwe samenwerking, evaluatiesessies en inzicht in het voltooide werk.

Dankzij de kennis en ervaring van Altran op het gebied van projectmethodes kunnen wij de beste aanpak voor elke situatie bepalen.