Als geen ander weet Altran dat efficiënte samenwerking tussen partijen zorgt voor goede kwaliteit en een snelle oplevering van grote projecten. In deze complexe projecten adviseert Altran niet alleen over de software binnen de inframarkt maar ook over technische oplossingen die rekening houden met kosten, planning, risico’s en EMVI. Wij participeren graag in DBFM projecten waarbij de opdrachtnemer zowel verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie van het project, als voor de financiering en het totale onderhoud.

 Civiele techniek vormt de technische basis van onze leefwereld en betekent uitdagend bouwen aan de toekomst. We maken de wereld veilig, leefbaar en bereikbaar. Een toekomstbestendige leefomgeving is mogelijk door inzet van de specialisten van Altran binnen risk management, systems engineering, contract management, asset management, cost engineering, EMVI, planning, project management, stakeholdermanagement en informatie management. In de nabije toekomst gaan wij ons met een team van 70 Engineers ook richten op ontwerpleiding, geotechniek en structural engineering.  

Altran signaleert een aantal trends in deze markt:

  • De noodzaak tot innovatie waarmee bedrijven zich willen onderscheiden ten opzichte van de concurrentie. Hierbij zijn ontwerp, planning, contract- en klantkennis van cruciaal belang. Altran denkt mee door marktkennis samen te brengen met innovaties en ervaren specialisten in te zetten binnen integrale projecten.
  •  De wens om de time to market zo kort mogelijk te maken. Altran werkt mee aan de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden die werd gebouwd door een scala aan specialisten die goed met elkaar moeten samenwerken en daarmee ook dezelfde inzichten moeten hebben. Samenwerken in het ontwerp- en engineeringsproces zal daarom bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda komen;
  • Reduceren van de complexiteit. Door het verkleinen van de complexiteit worden de risico’s verkleind, verbetert de kwaliteit en nemen de kosten af. Altran heeft hiervoor onder andere de virtuele tunnel ontwikkeld voor het visualiseren en valideren van het systeemgedrag, het verlichtings- en cameraplan en de borging van de belangen van diverse stakeholders. Dit leidt tot minder verspilling en vertraging in het gehele proces van ontwerp tot uitvoering.

Uiteraard spelen wij hier zo goed om mogelijk op in. Wij zorgen ervoor dat de tunnels, sluizen, bruggen en wegen van onze klanten veilig en zonder problemen functioneren, op tijd worden opgeleverd en ook toekomstbestendig zijn.