Slimme software verbetert verkeersdoorstroming en communiceert met u en uw auto

Kunnen we de filedruk verminderen zonder extra asfalt of verkeerstechnische maatregelen? En weet de ANWB straks al op afstand wat er aan de hand is als u met uw auto langs de kant van de weg staat? Als het aan Altran en Beijer Automotive ligt wel. Samen ontwikkelden we een intelligente boordmodule waarmee de voertuiggegevens van vrijwel alle merken en typen auto's op afstand kunnen worden uitgelezen.

Universele module

In de meeste auto's wordt een schat aan voertuiggegevens geregistreerd: hoeveel benzine er nog in de tank zit, wat is de kilometerstand van de auto en hoe hard hij rijdt. Al deze gegevens kunnen worden uitgelezen via de zogenaamde CAN-bus. Door die gegevens te verzamelen ontstaat niet alleen informatie over afzonderlijke voertuigen, maar ook over het gehele wegennet. Het probleem was echter lange tijd dat elk automerk een eigen systeem hanteert. 

Samen met Beijer Automotive en de TU/e ontwikkelde Altran onder de naam uCAN (Universal Controller Area Network) een systeem om voertuiggegevens onafhankelijk van merk en type auto op afstand uit te lezen. uCAN bestaat uit een boordmodule die wordt aangesloten op de CAN-bus en een server. De boordmodule filtert de gewenste informatie uit de stroom voertuiggegevens en verzendt deze samen met GPS-data over een beveiligde GPRS-verbinding naar de uCAN-server. De server bevat een database met gegevens van vrijwel alle auto's op de Nederlandse markt en een standaard interface naar mogelijke applicaties. De voertuiggegevens worden op de server geïnterpreteerd en doorgestuurd naar de applicatie, die eventueel zelfs achteraf ontwikkeld kan worden op basis van beschikbare voertuiggegevens.

Complexe software

De kracht van uCAN zit in de slimme combinatie van elektronica en software. Altran ontwikkelde de embedded software voor de aansturing van de boordmodule, die zorgt voor de vertaling van de CAN-signalen naar bruikbare informatie en voor de verzending via GPRS. Een complexe klus. De software moet namelijk niet alleen specifiek zijn voor de ATOP-chip in de boordmodule, maar ook compact zijn en de data opslaan als de dataverbinding wegvalt om deze later te verzenden. Door de telefoonfunctie van de chip is het mogelijk om de software over-the-air (OTA) te updaten. Zo kunnen eventuele bugs worden hersteld en nieuwe functies toegevoegd. Een voorbeeld daarvan is de uitgebreide noodoproep die op korte termijn verplicht wordt in de EU: het voertuig neemt daarbij automatisch contact op met de hulpdiensten als het betrokken raakt bij een ongeval. Net als een zwarte doos kan de boordmodule laten zien wat er voorafgaande aan het ongeval gebeurde. 

Altran ontwikkelde ook de uCAN-serversoftware. De server zorgt voor de ontvangst en interpretatie van de gegevens en stuurt deze via een standaard interface door naar de toepassingen die gebruik maken van de CAN-data.

Twee jaar werk

Circa twintig professionals van Altran hebben zo'n twee jaar gewerkt aan uCAN. Het ontwikkeltraject verliep volgens de Scrum-methodiek, met sprints van drie weken. Voordat het ontwikkelwerk van start kon gaan heeft Altran op basis van gesprekken met potentiële gebruikers een roadmap gemaakt voor de basisfuncties: het uitlezen van de CAN-bus, het herkennen van welk merk en type voertuig de gegevens afkomstig zijn, het veilig verzenden van de gegevens naar de server over GPRS, de schaalbaarheid en het gebruik van OTA-updates. Daarnaast heeft Altran onderzocht welke functies ervoor in aanmerking kwamen om later toe te voegen.

Pilot

Er is een pilotproject van start gegaan, waarbij de boordmodule is ingebouwd in 120 taxi's en 50 Wegenwacht-auto's in de regio Eindhoven. De voertuigen geven continu informatie door over de actuele wegsituatie. Dit moet bijdragen aan nauwkeuriger verkeersinformatie en vermindering van het aantal onveilige situaties.