Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe grotere zeesluis moet ruimte bieden aan steeds groter wordende zeeschepen en hiermee de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren. Vanwege de omvang een uitdagend werk, want tijdens de bouw moeten zowel de wegverbinding over het sluizencomplex als het sluizencomplex zelf, zo veel mogelijk ongehinderd bereikbaar blijven. De nieuwe sluis is naar verwachting in 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.

Bouw

De bouw van de zeesluis is inventief zoals bijvoorbeeld de bouw van de deurkassen. De deurkas is een grote betonconstructie waar de sluisdeuren in rollen als ze opengaan. De deurkassen, die 80 bij 55 meter en 80 bij 26 meter zijn, worden op maaiveld gebouwd en vervolgens afgezonken. Het voordeel van deze methode is dat er niet eerst een diepe bouwkuip gemaakt hoeft te worden die veel omgevingshinder en risico’s voor de bestaande sluizen en waterkering kan opleveren. 

Automatisering en Virtuele Sluis

Altran is in opdracht van aannemersconsortium OpenIJ betrokken bij het ontwerp en de realisatie van de besturing en bediening van de sluis. Daarnaast is een virtuele sluis ontwikkeld die door de minister is gebruikt voor de officiële starthandeling. Tijdens de ontwerpfase wordt deze virtuele sluis gebruikt voor het visualiseren en valideren van het systeemgedrag, het verlichtings- en cameraplan en de borging van de belangen van diverse stakeholders. Daarna wordt de virtuele sluis ingezet voor verificatie- en validatieactiviteiten van de software en opleidingen.